ریشه

"درخت انسانیت اگر بخواهد به راستی بارور و میوه ده باشد،باید ریشه ی توحیدی و ایمانی داشته باشد." مجموعه آثار استاد شهید مطهری.ج23.ص764

ریشه

"درخت انسانیت اگر بخواهد به راستی بارور و میوه ده باشد،باید ریشه ی توحیدی و ایمانی داشته باشد." مجموعه آثار استاد شهید مطهری.ج23.ص764

ریشه

" همین قدر بدانید اگر روح مطهری، فکر مطهری، فلسفه و عرفان مطهری از جامعه ی ما رخت بربندد از انقلاب ما جز نامی و از اسلام جز اسمی نخواهد ماند. استاد را در آثارش دریابید."
شهید مرتضی پالیزوانی، دانشجوی فلسفه دانشگاه تهران
شهادت: 12 اردیبهشت ماه 1365
مصادف با سالگرد شهادت استاد شهید مرتضی مطهری
منطقه عملیاتی فکه

دنبال کنندگان ۲ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
طبقه بندی موضوعی

گر عقل پشت حرف دل ، اما نمی گذاشت           

                                                             تردید پا به خلوت دنیا نمی گذاشت
 
از خیر هست و نیست دنیا به شوق دوست    
                                                             می شد گذشت ... وسوسه اما نمی گذاشت
 
این قدر اگر معطل پرسش نمی شدم            
                                                             شاید قطار عشق مرا جا نمی گذاشت    
    
دنیا مرا فروخت ولی کاش دست کم       
                                                             چون بردگان مرا به تماشا نمی گذاشت
 
شاید اگر تو نیز به دریا نمی زدی              
                                                              هرگز به این جزیره کسی پا نمی گذاشت
 
گر عقل در جدال جنون ،مرد جنگ بود             
                                                             ما را در این مبارزه تنها نمی گذاشت
 
ای دل بگو به عقل که دشمن هم این چنین         
                                                             در خون مرا به حال خودم وا نمی گذاشت   
 
ما داغدار بوسه وصلیم چون دو شمع                
                                                            ای کاش عشق سر به سر ما نمی گذاشت
 
شعر از فاضل نظری